แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Honda Pilot ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Honda
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Honda Pilot IV (YG) [2022 .. 2025] 

แคนาดา อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2019 - 2023

Honda Pilot III (YF) Facelift [2019 .. 2023] 

แคนาดา อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2016 - 2019

Honda Pilot III [2016 .. 2019] 

แคนาดา อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2011 - 2015

Honda Pilot II Facelift [2011 .. 2015] 

แคนาดา ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2008 - 2011

Honda Pilot II [2008 .. 2011] 

แคนาดา ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2006 - 2008

Honda Pilot I Facelift [2006 .. 2008] 

แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2003 - 2005

Honda Pilot I [2003 .. 2005] 

แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา