แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

การอ้างอิงโยงระยะห่างรูน็อต ล้อชนิดใดเหมาะสม เลือกระยะห่างรูน็อตด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน

ระยะห่างรูน็อตของล้อ คือเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้ของวงล้อสมมติซึ่งเกิดจากจุดศูนย์กลางของรูยึดน็อตของล้อหรือรูน็อต ระยะห่างรูน็อตที่นิยมใช้กันมีรูยึดน็อต 4, 5, 6 หรือ 8 รู ขณะที่ระยะห่างรูน็อตที่นิยมน้อยกว่าจะมีระยะห่างรูยึดน็อต 3, 7 หรือ 10 รู

ฐานข้อมูลอ้างอิงโยงนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาระยะห่างรูน็อตของรถที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดาย และระบุรถประเภทอื่นๆ ที่มีล้อเหมาะกับคุณ

หมายเหตุ: 100 / 5 - จำนวนการดัดแปลงรถที่มีระยะห่างรูน็อตเฉพาะที่เพลาหน้า/หลัง
อภิธานศัพท์ยาง
เงื่อนไขการใช้ยางดูได้ที่หน้านี้

Wheel backspace is the distance from a wheel's mounting surface to the back edge of the wheel.

Offset is the distance in millimetres from the centre line of the wheel to the wheel’s mounting face. Given that the mounting face can be either in front of or behind the centreline, the offset can be either neutral, positive or negative.

The tires included with a new vehicle when it is purchased. OE tires are specifically chosen by the vehicle manufacturer to make the most of the vehicle's performance characteristics.

The Pitch Circle Diameter (PCD) is the diameter of the circle which passes through the centre of all the studs, wheel bolts or wheel rim holes

A sales region is a global automotive region in which a vehicle was officially sold or is still being sold.

Ex.: 7J x 15 Rim width (inches) x rim diameter (inches)

The method of attaching a wheel to a hub: wheel nuts or wheel bolts

The torque value specified by the manufacturer for wheel bolts or wheel nuts, which is to be set when tightening on the torque tool (torque setting). A rotational force given in Newton metres (Nm) or foot-pounds (ft-lbs), wheel torque measures lug nut / bolts tightness