แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

ระยะห่างรูน็อต 6x132 รถรุ่นใดบ้างที่มีระยะห่างรูน็อต 6x132

ระยะห่างรูน็อต 6x132 หรือระยะห่างของรูน็อตของล้อแม็กซ์ (PCD) คำนวณจากจำนวนรูน็อต (6) และการวัดเส้นผ่านน็อตเป็นวงกลม (132) รูสมมติที่กำหนดโดยตำแหน่งจุดศูนย์กลางของรูน็อต
ระยะห่างรูน็อต 6x132 เป็นที่นิยมสำหรับรถยนต์ Acura, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Honda และ Saturn รายชื่อยี่ห้อและรุ่นรถทั้งหมดปรากฏอยู่ด้านล่าง:
Acura 1

Buick 2

Cadillac 1

Chevrolet 3

GMC 2

Honda 1

Saturn 1
อภิธานศัพท์ยาง
เงื่อนไขการใช้ยางดูได้ที่หน้านี้

Wheel backspace is the distance from a wheel's mounting surface to the back edge of the wheel.

Offset is the distance in millimetres from the centre line of the wheel to the wheel’s mounting face. Given that the mounting face can be either in front of or behind the centreline, the offset can be either neutral, positive or negative.

The tires included with a new vehicle when it is purchased. OE tires are specifically chosen by the vehicle manufacturer to make the most of the vehicle's performance characteristics.

The Pitch Circle Diameter (PCD) is the diameter of the circle which passes through the centre of all the studs, wheel bolts or wheel rim holes

A sales region is a global automotive region in which a vehicle was officially sold or is still being sold.

Ex.: 7J x 15 Rim width (inches) x rim diameter (inches)

The method of attaching a wheel to a hub: wheel nuts or wheel bolts

The torque value specified by the manufacturer for wheel bolts or wheel nuts, which is to be set when tightening on the torque tool (torque setting). A rotational force given in Newton metres (Nm) or foot-pounds (ft-lbs), wheel torque measures lug nut / bolts tightness