แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

รถประเภทใดที่มียางล้อ 255/35R19 ขนาดยางดังกล่าวอาจเหมาะกับรถต่อไปนี้:

Acura 1

Alfa Romeo 1

Aston Martin 2

Audi 10

BMW 7

BMW Alpina 2

Cadillac 1

Chrysler 1

Citroën 2

DS 2

Ferrari 2

Genesis 1

Honda 1

Hyundai 1

Jaguar 2

Kia 1

Lamborghini 1

Lexus 7

MG 2

Mercedes-Benz 13

Mosler 2

Peugeot 1

Saab 1

Subaru 2

Toyota 1

Volvo 3

อภิธานศัพท์ยาง
เงื่อนไขการใช้ยางดูได้ที่หน้านี้

Tire pressure is a vehicle's recommended cold tire inflation pressure. It is measured in bars or PSI (pounds per square inch).