แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Subaru Forester ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Subaru
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2021 - 2023

Subaru Forester SK Facelift [2021 .. 2023] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกากลางและใต้ เม็กซิโก รัสเซีย แอฟริกาใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา
2018 - 2023

Subaru Forester SK [2018 .. 2023] 

โอเชียเนีย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา
2012 - 2023

Subaru Forester SJ [2012 .. 2023] 

โอเชียเนีย ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2008 - 2013

Subaru Forester SH [2008 .. 2013] 

โอเชียเนีย ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2002 - 2008

Subaru Forester SG [2002 .. 2008] 

โอเชียเนีย ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1997 - 2002

Subaru Forester SF [1997 .. 2002] 

โอเชียเนีย ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา