แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Renault Clio ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Renault
กรองตามภูมิภาค:
ยุโรป
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2016 - 2020

Renault Clio IV (BH/KH) Facelift [2016 .. 2020] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2012 - 2016

Renault Clio IV (BH/KH) [2012 .. 2016] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2009 - 2014

Renault Clio III (BR/CR) Facelift [2009 .. 2014] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2005 - 2009

Renault Clio III (BR/CR) [2005 .. 2009] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2001 - 2008

Renault Clio II (BB/CB) Facelift [2001 .. 2008] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย