แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Maxus รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Maxus
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

Deliver 9 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 eDeliver 3 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 eDeliver 7 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 eDeliver 9 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 G10 (2014 - 2024) พ.ค. 02, 2024 G10 Cargo (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 G50 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 G90 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 T90 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Interstellar Bull Demon King (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Interstellar H (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Interstellar L (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Interstellar R (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Territory (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Dana V1 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 G50 Plus (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 G70 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Mifa 5 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Mifa 6 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 T60 (2017 - 2023) พ.ค. 02, 2024 V70 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 V90 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 D60 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 D90 (2017 - 2023) พ.ค. 02, 2024 D90 Pro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 D90 Pro Amazon (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Euniq 5 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 EV80 PRO (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 G20 (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 G20 ES (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 G20 Plus (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Mifa 9 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Euniq 6 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 T70 (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 EV90 (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 V80 Plus (2017 - 2024) พ.ค. 02, 2024 EG50 (2019 - 2022) พ.ค. 02, 2024 EV30 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 EV80 Plus (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 FCV80 (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 EG10 (2016 - 2022) พ.ค. 02, 2024 V80 (2011 - 2024) พ.ค. 02, 2024 EV80 (2015 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Istana (2013 - 2013) พ.ค. 02, 2024