แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Hyundai Tucson ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Hyundai
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2020 - 2024

Hyundai Tucson IV (NX4) [2020 .. 2024] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2018 - 2021

Hyundai Tucson III (TL) Facelift [2018 .. 2021] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา
2018 - 2021

Hyundai Tucson III (TL) Facelift [2018 .. 2021] 

จีน ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2015 - 2018

Hyundai Tucson III (TL) [2015 .. 2018] 

แคนาดา จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2010 - 2017

Hyundai Tucson II (LM) [2010 .. 2017] 

แคนาดา ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
2004 - 2010

Hyundai Tucson I (JM) [2004 .. 2010] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา