แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Hyundai Santa Fe ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Hyundai
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2020 - 2024

Hyundai Santa Fe IV (TM) Facelift [2020 .. 2024] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2018 - 2021

Hyundai Santa Fe IV (TM) [2018 .. 2021] 

โอเชียเนีย แคนาดา จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2015 - 2018

Hyundai Santa Fe III (DM/NC) Facelift [2015 .. 2018] 

แคนาดา จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2012 - 2016

Hyundai Santa Fe III (DM/NC) [2012 .. 2016] 

แคนาดา จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2010 - 2012

Hyundai Santa Fe II (CM) Facelift [2010 .. 2012] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2006 - 2010

Hyundai Santa Fe II (CM) [2006 .. 2010] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2000 - 2006

Hyundai Santa Fe I (SM) [2000 .. 2006] 

แคนาดา ยุโรป รัสเซีย สหรัฐอเมริกา