แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Hyundai Kona ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Hyundai
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2023 - 2024

Hyundai Kona II (SX2) [2023 .. 2024] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้ เกาหลีใต้
2020 - 2024

Hyundai Kona I (OS) Facelift [2020 .. 2024] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2017 - 2021

Hyundai Kona I (OS) [2017 .. 2021] 

แคนาดา ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา