แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Honda Jazz ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Honda
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Honda Jazz GR Facelift [2022 .. 2025] 

โอเชียเนีย จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2020 - 2023

Honda Jazz GR [2020 .. 2023] 

โอเชียเนีย จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2017 - 2022

Honda Jazz GK Facelift [2017 .. 2022] 

โอเชียเนีย ยุโรป ตะวันออกกลาง ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2014 - 2019

Honda Jazz GK [2014 .. 2019] 

โอเชียเนีย ยุโรป ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2008 - 2015

Honda Jazz GE, GG, GP [2008 .. 2015] 

โอเชียเนีย ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2002 - 2009

Honda Jazz GD, GE [2002 .. 2009] 

โอเชียเนีย ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
1993 - 1996