แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Geely รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Geely
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

MK (2008 - 2015) พ.ค. 02, 2024 Otaka (2006 - 2009) พ.ค. 02, 2024 Vision (2006 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Atlas (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Jiaji (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Vision X6 Pro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Borui (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Boyue Cool (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Emgrand L (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Boyue L (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Coolray (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Emgrand (2016 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Xingyue L (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Atlas Pro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Azkarra (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Belgee X50 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Geometry C (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Geometry E (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 GX3 Pro (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Okavango (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Preface (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Starray (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tugella (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Xingrui L (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 GC6 (2018 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Binrui (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Binyue Cool (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Boyue (2016 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Boyue X (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Emgrand EC7 (2009 - 2017) พ.ค. 02, 2024 Emgrand 7 (2016 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Emgrand EVPRO (2021 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Emgrand S (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Emgrand X7 Sport (2017 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Monjaro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Emgrand GS (2016 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Emgrand GSe (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Haoyue L (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Icon (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Vision S1 (2018 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Vision X3 (2017 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Vision X6 (2019 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Borui GE (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Emgrand X7 (2016 - 2021) พ.ค. 02, 2024 GX3 (2017 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Emgrand GL (2016 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Emgrand GT (2017 - 2020) พ.ค. 02, 2024 GC9 (2017 - 2019) พ.ค. 02, 2024 Vision SUV (2016 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Vision X1 (2017 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Emgrand EV (2016 - 2019) พ.ค. 02, 2024 FC (2006 - 2011) พ.ค. 02, 2024 CK (2005 - 2016) พ.ค. 02, 2024