แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Geely รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Geely
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

LC (2009 - 2016) พ.ย. 21, 2023 GC2 (2009 - 2016) พ.ย. 21, 2023 Monjaro (2021 - 2023) พ.ย. 07, 2023 Binyue Cool (2022 - 2022) ต.ค. 13, 2023 Jiaji (2019 - 2022) ส.ค. 24, 2022 Okavango (2020 - 2023) ส.ค. 11, 2023 Haoyue L (2022 - 2024) ส.ค. 11, 2023 Emgrand EC7 (2009 - 2017) เม.ย. 21, 2021 GC6 (2014 - 2020) เม.ย. 22, 2021 Azkarra (2019 - 2022) ต.ค. 07, 2022 Vision (2006 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Emgrand (2016 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Coolray (2018 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Tugella (2019 - 2022) ม.ค. 11, 2021 Emgrand X7 Sport (2017 - 2022) ส.ค. 30, 2022 Emgrand GS (2016 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 GX3 (2017 - 2022) ส.ค. 29, 2022 Emgrand 7 (2016 - 2022) เม.ย. 21, 2021 Vision X3 (2017 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Vision X6 (2019 - 2022) ส.ค. 29, 2022 Emgrand GSe (2018 - 2022) ส.ค. 26, 2022 Boyue (2016 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Boyue X (2021 - 2022) ส.ค. 26, 2022 Icon (2020 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Emgrand S (2021 - 2022) ส.ค. 26, 2022 Emgrand EVPRO (2021 - 2022) ส.ค. 26, 2022 Emgrand EV (2016 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Emgrand L (2022 - 2022) ส.ค. 24, 2022 Binrui (2018 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Borui GE (2018 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Preface (2020 - 2022) ส.ค. 24, 2022 Xingyue L (2021 - 2022) ส.ค. 23, 2022 Atlas Pro (2021 - 2022) ส.ค. 23, 2022 Atlas (2018 - 2022) ส.ค. 23, 2022 Geometry C (2019 - 2022) ก.ค. 11, 2022 GX2 (2011 - 2012) พ.ย. 08, 2021 GC7 (2012 - 2016) เม.ย. 22, 2021 Emgrand 8 / EC8 (2011 - 2015) เม.ย. 21, 2021 SC7 (2011 - 2016) เม.ย. 22, 2021 Otaka (2006 - 2009) เม.ย. 22, 2021 MK Cross (2010 - 2016) เม.ย. 22, 2021 MK (2008 - 2015) เม.ย. 22, 2021 FC (2006 - 2011) เม.ย. 22, 2021 Emgrand X7 (2012 - 2021) เม.ย. 22, 2021 Emgrand GT (2017 - 2020) เม.ย. 22, 2021 CK (2005 - 2016) ธ.ค. 24, 2020 Englon TX4 (2009 - 2012) ม.ค. 12, 2021 Vision S1 (2018 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 Emgrand GL (2016 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 Vision SUV (2016 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 GC9 (2017 - 2019) ธ.ค. 24, 2020 Vision X1 (2017 - 2020) ธ.ค. 24, 2020