แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Kuga ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
ยุโรป
ญี่ปุ่น
อเมริกากลางและใต้
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2019 - 2024

Ford Kuga III (CX482) [2019 .. 2024] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้
2016 - 2019

Ford Kuga II (C520) Facelift [2016 .. 2019] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้ แอฟริกาเหนือ รัสเซีย
2012 - 2016

Ford Kuga II (C520) [2012 .. 2016] 

ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย
2008 - 2012

Ford Kuga I (C394) [2008 .. 2012] 

ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย