แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Fiesta ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Ford Fiesta VII Facelift [2022 .. 2025] 

โอเชียเนีย ยุโรป
2012 - 2019

Ford Fiesta VI Facelift [2012 .. 2019] 

จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2011 - 2014

Ford Fiesta V Facelift [2011 .. 2014] 

อเมริกากลางและใต้
2011 - 2013

Ford Fiesta VI [2011 .. 2013] 

สหรัฐอเมริกา
2008 - 2012

Ford Fiesta VI [2008 .. 2012] 

จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2008 - 2010

Ford Fiesta V Facelift [2008 .. 2010] 

อเมริกากลางและใต้
2008 - 2011

Ford Fiesta V Facelift [2008 .. 2011] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2002 - 2008

Ford Fiesta V [2002 .. 2008] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2000 - 2002
1995 - 1999
1976 - 1983

Ford Fiesta I [1976 .. 1983] 

แคนาดา ยุโรป สหรัฐอเมริกา