แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Dongfeng รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Dongfeng
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

Glory ix5 (2018 - 2024) ก.พ. 23, 2024 Aeolus Yixuan Mach Edition (2021 - 2024) มี.ค. 01, 2024 Nano EX1 Pro (2022 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Nano EX1 (2019 - 2023) ก.พ. 28, 2024 Nammi 01 (2023 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Nano BOX (2022 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Aeolus Sky EV01 (2023 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Aeolus Haohan (2023 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Aeolus AX7 (2014 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Aeolus Haoji (2022 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Aeolus AX7 Pro (2020 - 2023) ก.พ. 28, 2024 Aeolus E70 Pro (2022 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Aeolus E70 (2016 - 2024) ก.พ. 28, 2024 Aeolus AX7 Classic (2019 - 2022) ก.พ. 28, 2024 Aeolus AX4 (2020 - 2022) ก.พ. 27, 2024 A60 MAX (2023 - 2024) ก.พ. 27, 2024 Aeolus Yixuan MAX (2021 - 2024) ก.พ. 27, 2024 Aeolus Yixuan GS (2020 - 2024) ก.พ. 23, 2024 Aeolus Yixuan (2019 - 2023) ก.พ. 23, 2024 Glory 580 Red Star (2020 - 2024) ก.พ. 23, 2024 Glory 580 (2021 - 2024) ก.พ. 23, 2024 Fengon 500 (2020 - 2024) ก.พ. 23, 2024 Glory S560 (2018 - 2024) ก.พ. 23, 2024 Glory 500 (2020 - 2024) ก.พ. 22, 2024 Glory 560 (2019 - 2024) ก.พ. 23, 2024 Glory 380 (2022 - 2024) ก.พ. 22, 2024 Glory E380 (2022 - 2024) ก.พ. 22, 2024 Glory 330S (2017 - 2024) ก.พ. 22, 2024 Glory 330 (2013 - 2024) ก.พ. 22, 2024 Forthing M7 (2022 - 2023) ก.ย. 14, 2023 Forthing T5 EVO (2020 - 2023) ก.ย. 14, 2023 V07 S (2011 - 2011) พ.ย. 26, 2022 V21 (2011 - 2013) พ.ย. 26, 2022 V22 (2011 - 2013) พ.ย. 26, 2022 V27 (2011 - 2011) พ.ย. 26, 2022 Forthing Joyear (2007 - 2017) พ.ย. 26, 2022 Aeolus E30 (2015 - 2017) พ.ย. 26, 2022 Ruichi EC72 (2021 - 2023) พ.ย. 26, 2022 Ruichi EC71L (2021 - 2023) พ.ย. 26, 2022 Xiaokang C72 (2021 - 2023) พ.ย. 26, 2022 Xiaokang C71 (2021 - 2023) พ.ย. 26, 2022 V29 (2012 - 2012) พ.ย. 26, 2022 Pickup (2012 - 2015) พ.ย. 26, 2022 Fengshen S30 (2013 - 2017) พ.ย. 26, 2022 Mengshi (2007 - 2014) พ.ย. 26, 2022 Rich 6 (2018 - 2022) พ.ย. 26, 2022 Yufeng P16 (2017 - 2019) พ.ย. 26, 2022 Yufeng S16 (2017 - 2019) พ.ย. 26, 2022 Hushi (2012 - 2012) พ.ย. 26, 2022 Super cab (2020 - 2023) พ.ย. 26, 2022 Rich Pickup (2005 - 2022) พ.ย. 26, 2022 Oting (2007 - 2013) พ.ย. 26, 2022 Yumsun (2007 - 2014) พ.ย. 26, 2022 Forthing M4 Yacht (2022 - 2023) พ.ย. 25, 2022 U-Vane (2012 - 2023) พ.ย. 25, 2022 Forthing Lingzhi V3 (2021 - 2023) พ.ย. 25, 2022 Forthing SX6 (2016 - 2023) พ.ย. 25, 2022 Forthing T5 (2018 - 2022) พ.ย. 25, 2022 Forthing T5 Prosperity (2021 - 2023) พ.ย. 25, 2022 Forthing T5 Mach Edition (2022 - 2023) พ.ย. 25, 2022 Forthing T5L (2019 - 2022) พ.ย. 25, 2022 Aeolus AX5 (2019 - 2022) พ.ย. 25, 2022