แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Dodge Charger ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Dodge
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
ตะวันออกกลาง
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2015 - 2025

Dodge Charger VII (LD) Facelift [2015 .. 2025] 

แคนาดา จีน ตะวันออกกลาง ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา
2011 - 2014

Dodge Charger VII (LD) [2011 .. 2014] 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
2005 - 2010

Dodge Charger VI (LX) [2005 .. 2010] 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
1982 - 1987
1975 - 1978
1971 - 1974
1968 - 1970
1966 - 1967