แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Chevrolet TrailBlazer ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Chevrolet
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2023 - 2025
2020 - 2025
2019 - 2023

Chevrolet TrailBlazer III [2019 .. 2023] 

แคนาดา จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2016 - 2023

Chevrolet TrailBlazer II Facelift [2016 .. 2023] 

อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2012 - 2016

Chevrolet TrailBlazer II [2012 .. 2016] 

อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2001 - 2009

Chevrolet TrailBlazer I [2001 .. 2009] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา