แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Chevrolet Tahoe ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Chevrolet
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2021 - 2025

Chevrolet Tahoe V (GMT1YC) [2021 .. 2025] 

แคนาดา อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก แอฟริกาเหนือ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2015 - 2020

Chevrolet Tahoe IV (GMTK2UC/G) [2015 .. 2020] 

แคนาดา ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2007 - 2014

Chevrolet Tahoe III (GMT900) [2007 .. 2014] 

ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2000 - 2006

Chevrolet Tahoe II (GMT800) [2000 .. 2006] 

ยุโรป รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1995 - 2000

Chevrolet Tahoe I (GMT400) [1995 .. 2000] 

ยุโรป รัสเซีย สหรัฐอเมริกา