แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Chery รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Chery
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

Tiggo 9 (2023 - 2024) พ.ย. 30, 2023 Arrizo 8 (2022 - 2024) ก.ย. 18, 2023 Tiggo 7 Plus (2021 - 2023) ก.ย. 08, 2023 Tiggo 7 Pro (2020 - 2023) ก.ย. 08, 2023 Tiggo 7 (2016 - 2023) ก.ย. 08, 2023 Tiggo 5x Plus (2022 - 2022) ส.ค. 26, 2022 Tiggo 5 (2014 - 2022) ก.ย. 02, 2022 Omoda 5 (2022 - 2022) ม.ค. 13, 2023 Eastar (2003 - 2015) ก.ย. 07, 2022 E8 (2012 - 2016) ก.ย. 07, 2022 V5 Crossover (2007 - 2016) ก.ย. 07, 2022 Destiny (2009 - 2014) ก.ย. 07, 2022 B14 (2006 - 2008) ก.ย. 07, 2022 CrossEastar (2006 - 2015) ก.ย. 07, 2022 Yoyo (2013 - 2020) ก.ย. 07, 2022 Yoya (2014 - 2021) ก.ย. 07, 2022 Yoki (2013 - 2021) ก.ย. 07, 2022 S-18 (2012 - 2013) ก.ย. 06, 2022 QQ3 (2008 - 2018) ก.ย. 06, 2022 QQ (2004 - 2020) ก.ย. 03, 2022 Q22L (2015 - 2021) ก.ย. 06, 2022 Q22 (2013 - 2021) ก.ย. 06, 2022 Practivan Karry (2013 - 2021) ก.ย. 06, 2022 P10 (2013 - 2018) ก.ย. 06, 2022 Maxime (2015 - 2018) ก.ย. 06, 2022 K60 (2017 - 2022) ก.ย. 05, 2022 Jaggi (2006 - 2012) ก.ย. 05, 2022 J5 (2008 - 2010) ก.ย. 04, 2022 J2 (2010 - 2018) ก.ย. 05, 2022 Fulwin 2 (2010 - 2016) ก.ย. 05, 2022 Arrizo 7 (2013 - 2020) ก.ย. 04, 2022 Cristal (2012 - 2016) ก.ย. 03, 2022 A13 (2008 - 2016) ก.ย. 03, 2022 Tiggo 8 Pro (2021 - 2022) ส.ค. 26, 2022 Arrizo 6 (2021 - 2022) ก.ย. 03, 2022 Tiggo 2 Pro (2020 - 2022) ส.ค. 30, 2022 Tiggo 4 (2017 - 2022) ก.ย. 02, 2022 Tiggo 8 (2019 - 2022) ส.ค. 26, 2022 Arrizo 5 (2016 - 2022) ก.ย. 01, 2022 Tiggo e (2019 - 2021) ก.ย. 02, 2022 eQ (2015 - 2020) ก.ย. 02, 2022 QQ Ice Cream (2022 - 2022) ก.ย. 01, 2022 Arrizo e (2020 - 2022) ก.ย. 01, 2022 Arrizo 6 Pro (2021 - 2022) ก.ย. 01, 2022 Arrizo GX (2018 - 2022) ก.ย. 01, 2022 Arrizo 5 Plus (2021 - 2022) ก.ย. 01, 2022 Arrizo 5e (2017 - 2020) ก.ย. 01, 2022 eQ5 (2020 - 2022) ส.ค. 31, 2022 Little Ant (2022 - 2022) ส.ค. 31, 2022 eQ1 (2017 - 2021) ส.ค. 31, 2022 iCar (2022 - 2022) ส.ค. 31, 2022 Tiggo 5x (2019 - 2022) ส.ค. 29, 2022 J3 (2013 - 2015) ส.ค. 30, 2022 J11 (2011 - 2016) ส.ค. 30, 2022 Tiggo 3 (2020 - 2022) ส.ค. 29, 2022 Tiggo 3x Plus (2021 - 2022) ส.ค. 29, 2022 Tiggo 3x (2020 - 2022) ส.ค. 29, 2022 Tiggo 8 Plus (2020 - 2022) ส.ค. 27, 2022 Tiggo 8 Pro Max (2022 - 2022) ส.ค. 26, 2022 Tiggo 2 (2017 - 2020) ส.ค. 26, 2022