แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Chery รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Chery
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

Amulet (2005 - 2007) พ.ค. 02, 2024 CrossEastar (2009 - 2015) พ.ค. 02, 2024 Eastar (2003 - 2012) พ.ค. 02, 2024 Fora (2006 - 2010) พ.ค. 02, 2024 Kimo (2008 - 2023) พ.ค. 02, 2024 M11 (2008 - 2017) พ.ค. 02, 2024 QQ (2003 - 2013) พ.ค. 02, 2024 QQ6 (2006 - 2010) พ.ค. 02, 2024 Tiggo (2005 - 2012) พ.ค. 02, 2024 Arrizo e (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Explorer 06 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Little Ant (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Omoda 5 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Omoda 5 GT (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Omoda E5 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 5x Pro (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 7 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 7 Plus (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 7 Pro (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 7 Pro Max (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 8 PHEV (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 8 Pro (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 8 Pro Max (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Unbounded Pro (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 3x (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Arrizo 5 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 9 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Arrizo 8 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 B14 (2006 - 2008) พ.ค. 02, 2024 Destiny (2009 - 2014) พ.ค. 02, 2024 E8 (2012 - 2016) พ.ค. 02, 2024 V5 Crossover (2007 - 2016) พ.ค. 02, 2024 Arrizo 6 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Cristal (2012 - 2016) พ.ค. 02, 2024 Fulwin 2 (2014 - 2016) พ.ค. 02, 2024 J5 (2008 - 2010) พ.ค. 02, 2024 Tiggo e (2019 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Arauca (2018 - 2019) พ.ค. 02, 2024 Arrizo 5 Plus (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Arrizo GX (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 eQ5 (2020 - 2023) พ.ค. 02, 2024 QQ Ice Cream (2021 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 2 Pro (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 3 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 3x Plus (2021 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 5x (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 5x Plus (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 8 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 8 Plus (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 A113 (2007 - 2015) พ.ค. 02, 2024 Alia (2008 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Campus (2011 - 2014) พ.ค. 02, 2024 Chance (2010 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Cruise (2011 - 2014) พ.ค. 02, 2024 Ego (2010 - 2011) พ.ค. 02, 2024 Niche (2011 - 2011) พ.ค. 02, 2024 Tengo (2010 - 2011) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 3 Pro (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Arrizo 6 Pro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 iCar (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 4 Pro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 4 (2020 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Tiggo 8 Honor Edition (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Arrizo 7 (2016 - 2020) พ.ค. 02, 2024