แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Acura RDX ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Acura
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
จีน
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Acura RDX TC1/TC2 Facelift [2022 .. 2025] 

แคนาดา จีน ตะวันออกกลาง เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2018 - 2022

Acura RDX TC1/TC2 [2018 .. 2022] 

จีน ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
2016 - 2018

Acura RDX TB3/4 Facelift [2016 .. 2018] 

จีน สหรัฐอเมริกา
2013 - 2015

Acura RDX TB3/4 [2013 .. 2015] 

จีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2010 - 2012
2006 - 2009