แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Wuling รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Wuling
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

Air EV (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Alvez (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Asta (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Binguo (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Hongguang Mini EV (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Jiachen (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Nebula (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Rongguang Extended (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Rongguang new Truck (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Ronggguang S (2013 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Starlight (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Victory (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Xingchi (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Almaz RS (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Confero (2017 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Confero S (2017 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Cortez (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Cortez S (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Formo Max (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Formo S (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Sunshine Extended (2013 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Sunshine Truck (2016 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Fighting (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Formo (2018 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Hongguang Plus (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Hongguang S (2013 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Hongguang S Classic (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Hongguang S1 (2015 - 2016) พ.ค. 02, 2024 Hongguang S3 (2017 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Hongguang V (2015 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Nano EV (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Rongguang (2008 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Sunshine (2002 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Almaz (2019 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Rongguang Truck (2012 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Journey (2015 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Sunshine V (2017 - 2018) พ.ค. 02, 2024 Sunshine S (2015 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Hongguang (2010 - 2013) พ.ค. 02, 2024 Rongguang V (2015 - 2017) พ.ค. 02, 2024