แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Tata รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Tata
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
Altroz (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Intra V10 (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Nexon (2017 - 2023) พ.ค. 02, 2024 H5 (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 NRG (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Super Ace (2009 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Tigor (2017 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Xenon (2007 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Ace (2005 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Ace Gold (2018 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Punch (2021 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Safari (1998 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Tiago (2016 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Tiago NRG (2018 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Indica (1998 - 2018) พ.ค. 02, 2024 Indigo (2002 - 2018) พ.ค. 02, 2024 Magic Express (2020 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Winger (2007 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Ace Mega (2015 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Ace Zip (2010 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Intra V20 (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Intra V30 (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Magic (2007 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Magic Iris (2010 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Yodha (2017 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Harrier (2018 - 2023) พ.ค. 02, 2024 207 DI (2002 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Hexa (2017 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Indigo eCS (2012 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Safari Storme (2012 - 2019) พ.ค. 02, 2024 Vista (2008 - 2019) พ.ค. 02, 2024 Zest (2014 - 2019) พ.ค. 02, 2024 Aria (2010 - 2017) พ.ค. 02, 2024 Bolt (2014 - 2019) พ.ค. 02, 2024 GenX Nano (2015 - 2018) พ.ค. 02, 2024 Indigo Manza (2009 - 2016) พ.ค. 02, 2024 Manza (2009 - 2016) พ.ค. 02, 2024 Movus (2014 - 2016) พ.ค. 02, 2024 Nano (2008 - 2015) พ.ค. 02, 2024 Sumo (1994 - 2019) พ.ค. 02, 2024