แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Tata รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

Tata
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
Xenon (2007 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 Winger (2007 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 Tiago NRG (2018 - 2023) มิ.ย. 27, 2022 Super Ace (2009 - 2023) ส.ค. 07, 2023 Magic Express (2020 - 2023) ส.ค. 07, 2023 Intra V30 (2019 - 2023) ส.ค. 07, 2023 Intra V10 (2019 - 2023) มิ.ย. 29, 2022 Ace (2005 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 Ace Gold (2018 - 2023) ก.ค. 23, 2023 Ace Mega (2015 - 2023) ก.ค. 23, 2023 Nexon (2017 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 Indigo eCS (2012 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 Magic (2007 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 Intra V20 (2019 - 2023) ก.ค. 22, 2023 Yodha (2017 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 207 DI (2002 - 2023) ก.ค. 22, 2023 Tigor (2017 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 NRG (2019 - 2023) มิ.ย. 29, 2022 H5 (2019 - 2023) มิ.ย. 28, 2022 Altroz (2019 - 2023) ก.ค. 20, 2023 Harrier (2018 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 Safari (1998 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 Punch (2021 - 2023) ก.ค. 20, 2023 Tiago (2016 - 2023) มี.ค. 30, 2022 Bolt (2014 - 2019) ธ.ค. 24, 2020 Magic Iris (2010 - 2022) มิ.ย. 29, 2022 Ace Zip (2010 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 Indigo (2002 - 2018) ธ.ค. 24, 2020 Indica (1998 - 2018) ธ.ค. 24, 2020 Zest (2014 - 2019) ก.พ. 03, 2021 Hexa (2017 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 Safari Storme (2012 - 2019) ธ.ค. 24, 2020 Vista (2008 - 2019) ธ.ค. 24, 2020 Aria (2010 - 2017) ธ.ค. 24, 2020 Indigo Manza (2009 - 2016) ธ.ค. 24, 2020 Manza (2009 - 2016) ธ.ค. 24, 2020 Movus (2014 - 2016) ธ.ค. 24, 2020 Sumo (1994 - 2019) ธ.ค. 24, 2020 GenX Nano (2015 - 2018) ธ.ค. 24, 2020 Nano (2008 - 2015) ธ.ค. 24, 2020