แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Renault Megane ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Renault
กรองตามภูมิภาค:
ยุโรป
ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2020 - 2023

Renault Megane IV (9A) Facelift [2020 .. 2023] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2016 - 2021

Renault Megane IV (9A) [2016 .. 2021] 

ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2013 - 2016

Renault Megane III (Z0) Facelift [2013 .. 2016] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2008 - 2012

Renault Megane III (Z0) [2008 .. 2012] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2002 - 2009

Renault Megane II (M0) [2002 .. 2009] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
1995 - 2002