แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Renault Captur ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Renault
กรองตามภูมิภาค:
ยุโรป
ญี่ปุ่น
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2021 - 2023

Renault Captur I (HA) Global Facelift [2021 .. 2023] 

อเมริกากลางและใต้
2019 - 2023

Renault Captur II (JB/JE) [2019 .. 2023] 

ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย
2017 - 2020

Renault Captur I (J87) Facelift [2017 .. 2020] 

ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย
2017 - 2022
2013 - 2020

Renault Captur I (J87) [2013 .. 2020] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย