แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Opel Astra ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Opel
กรองตามภูมิภาค:
ยุโรป
ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2021 - 2023
2019 - 2021

Opel Astra K (B16) Facelift [2019 .. 2021] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง
2015 - 2019

Opel Astra K (B16) [2015 .. 2019] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง
2012 - 2017

Opel Astra J (P10) Facelift [2012 .. 2017] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2009 - 2012
2007 - 2009

Opel Astra H (A04) Facelift [2007 .. 2009] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2004 - 2007

Opel Astra H (A04) [2004 .. 2007] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
1998 - 2005
1991 - 1998