แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Nissan Qashqai ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Nissan
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2021 - 2023

Nissan Qashqai J12 [2021 .. 2023] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ รัสเซีย
2017 - 2023

Nissan Qashqai II (J11) Facelift [2017 .. 2023] 

โอเชียเนีย แคนาดา จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ แอฟริกาเหนือ รัสเซีย
2014 - 2017
2013 - 2019

Nissan Qashqai II (J11) [2013 .. 2019] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป อเมริกากลางและใต้ รัสเซีย
2010 - 2013

Nissan Qashqai I (J10) Facelift [2010 .. 2013] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2007 - 2010

Nissan Qashqai I (J10) [2007 .. 2010] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย