แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

MG ZS ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

MG
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
เม็กซิโก
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2020 - 2024

MG ZS II (ZS11) Facelift [2020 .. 2024] 

จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ เม็กซิโก ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2017 - 2022

MG ZS II (ZS11) [2017 .. 2022] 

โอเชียเนีย จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)