แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Mercedes-Benz SL-Class AMG ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Mercedes-Benz
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
ยุโรป
ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Mercedes-Benz SL-Class AMG R232 [2022 .. 2025] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2016 - 2019

Mercedes-Benz SL-Class AMG R231 Facelift [2016 .. 2019] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2012 - 2016

Mercedes-Benz SL-Class AMG R231 [2012 .. 2016] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2008 - 2012

Mercedes-Benz SL-Class AMG R230 Facelift [2008 .. 2012] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2006 - 2008

Mercedes-Benz SL-Class AMG R230 Facelift [2006 .. 2008] 

แคนาดา ยุโรป เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2001 - 2006

Mercedes-Benz SL-Class AMG R230 [2001 .. 2006] 

แคนาดา ยุโรป เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา