แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Mazda Mazda3 ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Mazda
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2019 - 2024

Mazda Mazda3 IV (BP) [2019 .. 2024] 

โอเชียเนีย แคนาดา จีน ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย แอฟริกาใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา
2016 - 2019

Mazda Mazda3 III (BM/BN) Facelift [2016 .. 2019] 

โอเชียเนีย ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2013 - 2016

Mazda Mazda3 III (BM/BN) [2013 .. 2016] 

โอเชียเนีย ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2011 - 2013

Mazda Mazda3 II (BL) Facelift [2011 .. 2013] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2009 - 2011

Mazda Mazda3 II (BL) [2009 .. 2011] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2006 - 2009

Mazda Mazda3 I (BK) Facelift [2006 .. 2009] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2003 - 2006

Mazda Mazda3 I (BK) [2003 .. 2006] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา