แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Mazda BT-50 ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Mazda
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
เม็กซิโก
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2020 - 2024

Mazda BT-50 III (TF) [2020 .. 2024] 

โอเชียเนีย อเมริกากลางและใต้ แอฟริกาใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2018 - 2021

Mazda BT-50 II (UR) Facelift [2018 .. 2021] 

โอเชียเนีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2015 - 2021

Mazda BT-50 II (UR) [2015 .. 2021] 

โอเชียเนีย อเมริกากลางและใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2011 - 2015
2006 - 2011

Mazda BT-50 I (J97M) [2006 .. 2011] 

โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกากลางและใต้ เม็กซิโก รัสเซีย