แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Maruti Baleno ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Maruti
กรองตามภูมิภาค:
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2023

Maruti Baleno III [2022 .. 2023] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2019 - 2021

Maruti Baleno II Facelift [2019 .. 2021] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2015 - 2018

Maruti Baleno II [2015 .. 2018] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
1999 - 2007

Maruti Baleno 1999 .. 2007 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)