แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

JAC รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

JAC
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

A5 Plus (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 E-JV7L (2022 - 2023) พ.ค. 02, 2024 JS1 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 JS2 (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 JS3 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 JS4 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 JS6 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 JS8 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 M3 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 M4 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 N35 (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 QX (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Refine L5 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Refine L6 Max (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Refine M3 (2017 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Refine M3 Plus (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Refine M4 (2016 - 2024) พ.ค. 02, 2024 S2 (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 S3 (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 S3 Pro (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 S4 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Sei 6 Pro (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Sunray (2017 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Sunray City (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 T6 (2017 - 2024) พ.ค. 02, 2024 T8 Pro (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 T9 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 X8 Plus (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 E-JV5.5 (2021 - 2023) พ.ค. 02, 2024 iEV330P (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 iEV750V (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 T50 (2021 - 2022) พ.ค. 02, 2024 T60 (2019 - 2022) พ.ค. 02, 2024 E40X (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Refine M5 (2021 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Refine M6 (2021 - 2022) พ.ค. 02, 2024 S7 (2019 - 2022) พ.ค. 02, 2024 X200 (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 X30 (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 E10X (2021 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Frison T6 (2016 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Frison T8 (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 iEV7L (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 iEVA50 (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 J7 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 S1 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Sei 2 (2015 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Sei 3 Pro (2020 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Sei 4 Pro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Sei 7 Pro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 T8 (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 J5 (2014 - 2016) พ.ค. 02, 2024 J6 (2013 - 2017) พ.ค. 02, 2024 Rein (2011 - 2013) พ.ค. 02, 2024 S5 (2016 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Jiayue A5 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 iC5 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 iEV40 (2018 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Refine S2 (2015 - 2017) พ.ค. 02, 2024 Shuailing T8 (2018 - 2020) พ.ค. 02, 2024 T40 (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 T80 (2018 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Jiayue X4 (2019 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Jiayue X7 (2019 - 2020) พ.ค. 02, 2024 iEVS4 (2019 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Refine R3 (2019 - 2020) พ.ค. 02, 2024 Refine S4 (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 iEV (2017 - 2017) พ.ค. 02, 2024 iEV6E (2017 - 2020) พ.ค. 02, 2024 iEV6S (2016 - 2017) พ.ค. 02, 2024 iEV7S (2017 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Refine A60 (2016 - 2020) พ.ค. 02, 2024