แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

JAC รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

JAC
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

A5 Plus (2021 - 2024) พ.ย. 28, 2023 Jiayue A5 (2019 - 2024) พ.ย. 28, 2023 X8 Plus (2022 - 2023) พ.ย. 28, 2023 X200 (2018 - 2024) ก.ย. 06, 2022 T6 (2017 - 2024) ธ.ค. 24, 2020 T8 (2018 - 2024) ก.ค. 10, 2023 T9 (2023 - 2024) พ.ย. 27, 2023 S2 (2018 - 2024) ก.ย. 08, 2022 S1 (2021 - 2024) พ.ย. 24, 2023 S4 (2021 - 2023) ก.ย. 08, 2022 M4 (2020 - 2023) พ.ย. 24, 2023 Refine M4 (2016 - 2023) ธ.ค. 24, 2020 T8 Pro (2020 - 2024) พ.ย. 21, 2023 J7 (2020 - 2024) พ.ย. 24, 2023 E40X (2021 - 2024) พ.ย. 24, 2023 JS1 (2021 - 2023) พ.ย. 22, 2023 JS2 (2018 - 2024) ก.ย. 12, 2022 N35 (2018 - 2023) พ.ย. 23, 2023 Sunray (2011 - 2024) ก.ย. 09, 2022 JS4 (2021 - 2023) พ.ย. 21, 2023 S5 (2013 - 2023) พ.ค. 21, 2021 S3 Pro (2022 - 2023) พ.ย. 23, 2023 S3 (2018 - 2023) พ.ย. 18, 2021 iEV7S (2017 - 2023) พ.ย. 22, 2023 JS6 (2022 - 2023) พ.ย. 21, 2023 JS3 (2021 - 2023) พ.ย. 21, 2023 M3 (2022 - 2024) พ.ย. 22, 2023 E-JV7L (2022 - 2023) พ.ย. 22, 2023 E-JV5.5 (2021 - 2023) พ.ย. 22, 2023 iEV330P (2021 - 2023) พ.ย. 22, 2023 JS8 (2021 - 2023) พ.ย. 17, 2023 Sunray City (2022 - 2024) พ.ย. 21, 2023 Frison T8 (2018 - 2024) พ.ย. 17, 2023 Frison T6 (2016 - 2024) พ.ย. 17, 2023 Sei 7 Pro (2021 - 2023) พ.ย. 17, 2023 Sei 6 Pro (2022 - 2023) พ.ย. 17, 2023 Sei 2 (2015 - 2023) พ.ย. 17, 2023 Sei 4 Pro (2021 - 2023) พ.ย. 17, 2023 E10X (2021 - 2023) พ.ย. 17, 2023 iEV750V (2021 - 2022) พ.ค. 14, 2023 T60 (2019 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 T50 (2021 - 2022) ก.ย. 12, 2022 V260 (2018 - 2022) ก.ย. 09, 2022 T40 (2018 - 2022) ก.ย. 09, 2022 Refine M6 (2021 - 2022) ก.ย. 09, 2022 Refine M5 (2012 - 2022) พ.ย. 18, 2021 Refine M3 (2018 - 2022) ก.ย. 09, 2022 iEVA50 (2019 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 iEV40 (2018 - 2020) ก.ย. 09, 2022 iC5 (2019 - 2022) ก.ย. 09, 2022 Heyue A30 (2013 - 2020) ก.ย. 08, 2022 S7 (2019 - 2022) พ.ย. 18, 2021 S4 (2018 - 2022) ธ.ค. 24, 2020 X30 (2018 - 2022) ก.ย. 07, 2022 Sei 3 Pro (2020 - 2022) ก.ย. 02, 2022 iEV7L (2021 - 2022) ก.ย. 02, 2022 J6 (2013 - 2017) พ.ย. 18, 2021 J5 (2011 - 2016) ธ.ค. 24, 2020 J4 (2013 - 2016) พ.ย. 18, 2021 Jiayue X7 (2019 - 2020) พ.ค. 22, 2021 Rein (2011 - 2013) พ.ค. 21, 2021 Refine (2007 - 2009) พ.ค. 21, 2021 J2 (2011 - 2015) พ.ค. 21, 2021 T80 (2018 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 Refine S2 (2015 - 2017) ธ.ค. 24, 2020 Shuailing T8 (2018 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 Jiayue X4 (2019 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 iEVS4 (2019 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 Refine R3 (2019 - 2020) ธ.ค. 24, 2020 iEV6S (2016 - 2017) ธ.ค. 24, 2020