แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Hyundai HB20 ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Hyundai
กรองตามภูมิภาค:
อเมริกากลางและใต้
เม็กซิโก
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Hyundai HB20 II (BR2) Facelift [2022 .. 2025] 

อเมริกากลางและใต้ เม็กซิโก
2019 - 2022

Hyundai HB20 II (BR2) [2019 .. 2022] 

อเมริกากลางและใต้
2017 - 2019

Hyundai HB20 I (HB) Facelift [2017 .. 2019] 

อเมริกากลางและใต้
2015 - 2017

Hyundai HB20 I (HB) Facelift [2015 .. 2017] 

อเมริกากลางและใต้
2012 - 2015

Hyundai HB20 I (HB) [2012 .. 2015] 

อเมริกากลางและใต้