แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Hyundai Elantra ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Hyundai
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2020 - 2024

Hyundai Elantra VII (CN7) [2020 .. 2024] 

แคนาดา จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก แอฟริกาเหนือ รัสเซีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา
2019 - 2022

Hyundai Elantra VI (AD) Facelift [2019 .. 2022] 

แคนาดา ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา
2016 - 2019

Hyundai Elantra VI (AD) [2016 .. 2019] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2013 - 2016

Hyundai Elantra V (MD/JK) Facelift [2013 .. 2016] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2010 - 2013

Hyundai Elantra V (MD/UD) [2010 .. 2013] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2006 - 2011

Hyundai Elantra IV (HD) [2006 .. 2011] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2003 - 2010

Hyundai Elantra III (XD) Facelift [2003 .. 2010] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2000 - 2003

Hyundai Elantra III (XD) [2000 .. 2003] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป สหรัฐอเมริกา
1998 - 2000

Hyundai Elantra II (J2/RD) Facelift [1998 .. 2000] 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา
1995 - 1998

Hyundai Elantra II (J2/RD) [1995 .. 1998] 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา
1993 - 1995

Hyundai Elantra I (J1) Facelift [1993 .. 1995] 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา
1990 - 1993

Hyundai Elantra I (J1) [1990 .. 1993] 

แคนาดา ยุโรป สหรัฐอเมริกา