แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Honda Fit ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Honda
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
จีน
ญี่ปุ่น
อเมริกากลางและใต้
เม็กซิโก
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Honda Fit GR Facelift [2022 .. 2025] 

จีน ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้
2020 - 2025

Honda Fit GR [2020 .. 2025] 

จีน ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2017 - 2021

Honda Fit GP/GK Facelift [2017 .. 2021] 

แคนาดา ญี่ปุ่น อเมริกากลางและใต้ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2013 - 2018

Honda Fit GP/GK [2013 .. 2018] 

แคนาดา จีน ญี่ปุ่น อเมริกากลางและใต้ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2007 - 2014

Honda Fit GE/GP [2007 .. 2014] 

แคนาดา ญี่ปุ่น เม็กซิโก ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา
2001 - 2008

Honda Fit GD [2001 .. 2008] 

แคนาดา ญี่ปุ่น เม็กซิโก ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหรัฐอเมริกา