แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Transit ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2020 - 2024

Ford Transit IV Facelift [2020 .. 2024] 

โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก แอฟริกาใต้
2014 - 2021

Ford Transit IV [2014 .. 2021] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย
2006 - 2014

Ford Transit III Facelift [2006 .. 2014] 

ยุโรป รัสเซีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2000 - 2006

Ford Transit III [2000 .. 2006] 

ยุโรป ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)