แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Mondeo ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2019 - 2022

Ford Mondeo IV (CD391) Facelift [2019 .. 2022] 

จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้
2017 - 2019

Ford Mondeo IV (CD391) Facelift [2017 .. 2019] 

จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ รัสเซีย
2014 - 2017

Ford Mondeo IV (CD391) [2014 .. 2017] 

จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ รัสเซีย
2010 - 2015

Ford Mondeo III Facelift [2010 .. 2015] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2007 - 2010

Ford Mondeo III [2007 .. 2010] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2000 - 2007

Ford Mondeo II [2000 .. 2007] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
1996 - 2000
1993 - 1996