แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Focus ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2024

Ford Focus IV (C519) Facelift [2022 .. 2024] 

จีน ยุโรป แอฟริกาเหนือ
2018 - 2022

Ford Focus IV (C519) [2018 .. 2022] 

จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง
2015 - 2019

Ford Focus III (C346) Facelift [2015 .. 2019] 

จีน ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2011 - 2015

Ford Focus III (C346) [2011 .. 2015] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2008 - 2013

Ford Focus II Facelift [2008 .. 2013] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2008 - 2011
2005 - 2007

Ford Focus II [2005 .. 2007] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2004 - 2008

Ford Focus I Facelift [2004 .. 2008] 

อเมริกากลางและใต้ สหรัฐอเมริกา
1998 - 2005

Ford Focus I [1998 .. 2005] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา