แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford F-350 ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2023 - 2025

Ford F-350 V [2023 .. 2025] 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา
2020 - 2022

Ford F-350 IV (P558) Super Duty Facelift [2020 .. 2022] 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา
2017 - 2020
2011 - 2016
2008 - 2010
1999 - 2007
1992 - 1997
1987 - 1991
1980 - 1986
1978 - 1979

Ford F-350 V Facelift [1978 .. 1979] 

สหรัฐอเมริกา
1976 - 1977

Ford F-350 V Facelift [1976 .. 1977] 

สหรัฐอเมริกา
1973 - 1975

Ford F-350 V [1973 .. 1975] 

สหรัฐอเมริกา
1971 - 1972
1970 - 1970

Ford F-350 IV Facelift [1970 .. 1970] 

สหรัฐอเมริกา
1967 - 1969

Ford F-350 IV [1967 .. 1969] 

แคนาดา สหรัฐอเมริกา