แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford F-100 ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
1980 - 1983
1978 - 1979
1976 - 1977
1973 - 1975

Ford F-100 VI [1973 .. 1975] 

สหรัฐอเมริกา
1971 - 1972

Ford F-100 V Facelift [1971 .. 1972] 

สหรัฐอเมริกา
1970 - 1970

Ford F-100 V Facelift [1970 .. 1970] 

สหรัฐอเมริกา
1967 - 1969

Ford F-100 V [1967 .. 1969] 

สหรัฐอเมริกา
1964 - 1966
1961 - 1963

Ford F-100 IV [1961 .. 1963] 

สหรัฐอเมริกา
1960 - 1960

Ford F-100 III Facelift [1960 .. 1960] 

สหรัฐอเมริกา
1959 - 1959

Ford F-100 III Facelift [1959 .. 1959] 

สหรัฐอเมริกา
1958 - 1958

Ford F-100 III Facelift [1958 .. 1958] 

สหรัฐอเมริกา
1957 - 1957

Ford F-100 III [1957 .. 1957] 

สหรัฐอเมริกา
1953 - 1956