แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Explorer ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2020 - 2025

Ford Explorer VI (U625) [2020 .. 2025] 

แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2018 - 2019

Ford Explorer V (U502) Facelift [2018 .. 2019] 

ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2015 - 2018

Ford Explorer V (U502) Facelift [2015 .. 2018] 

ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2011 - 2016

Ford Explorer V (U502) [2011 .. 2016] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2006 - 2010

Ford Explorer IV (U251) [2006 .. 2010] 

ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2002 - 2005

Ford Explorer III (U152) [2002 .. 2005] 

รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1995 - 2001

Ford Explorer II (UN105/UN150) [1995 .. 2001] 

ยุโรป รัสเซีย สหรัฐอเมริกา