แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Expedition ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2021 - 2025

Ford Expedition IV (U553) Facelift [2021 .. 2025] 

แคนาดา ตะวันออกกลาง เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2018 - 2021

Ford Expedition IV (U553) [2018 .. 2021] 

แคนาดา ตะวันออกกลาง เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2014 - 2017

Ford Expedition III (U324) Facelift [2014 .. 2017] 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
2007 - 2014

Ford Expedition III (U324) [2007 .. 2014] 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
2003 - 2006
1996 - 2002