แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Everest ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
จีน
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Ford Everest III (U704) [2022 .. 2025] 

โอเชียเนีย แอฟริกาใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2018 - 2022

Ford Everest II (U375) Facelift [2018 .. 2022] 

โอเชียเนีย จีน ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2015 - 2018
2009 - 2015

Ford Everest I (U268) Facelift [2009 .. 2015] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2006 - 2009

Ford Everest I (U268) Facelift [2006 .. 2009] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2003 - 2006

Ford Everest I (U268) [2003 .. 2006] 

ตะวันออกกลาง ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)