แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Ford Escape ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Ford
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2023 - 2025
2020 - 2023

Ford Escape IV (CX482) [2020 .. 2023] 

โอเชียเนีย จีน ตะวันออกกลาง เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2017 - 2019

Ford Escape III (C520) Facelift [2017 .. 2019] 

โอเชียเนีย แคนาดา ตะวันออกกลาง เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2013 - 2016

Ford Escape III (C520) [2013 .. 2016] 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
2008 - 2012

Ford Escape ZD [2008 .. 2012] 

โอเชียเนีย รัสเซีย
2008 - 2012

Ford Escape II [2008 .. 2012] 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
2006 - 2008
2005 - 2007

Ford Escape I Facelift [2005 .. 2007] 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา
2000 - 2004

Ford Escape I [2000 .. 2004] 

ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา