แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

FAW รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

FAW
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.

รุ่นการผลิต:

รุ่นที่ยกเลิก:

Bestune T77 Pro (2020 - 2023) พ.ย. 05, 2022 Bestune T77 (2019 - 2023) พ.ย. 05, 2022 Bestune NAT (2021 - 2023) พ.ย. 04, 2022 Bestune E01 (2020 - 2023) พ.ย. 04, 2022 Bestune B70S (2022 - 2023) พ.ย. 03, 2022 Bestune T55 (2021 - 2023) พ.ย. 03, 2022 Hongqi L5 (2014 - 2022) ต.ค. 27, 2022 Hongqi HS7 (2019 - 2022) ต.ค. 27, 2022 Hongqi HS5 (2019 - 2023) ต.ค. 27, 2022 Hongqi HQ9 (2022 - 2023) ต.ค. 27, 2022 Hongqi H9 (2020 - 2023) ต.ค. 27, 2022 Hongqi H7 (2013 - 2021) ต.ค. 27, 2022 Hongqi H5 (2017 - 2023) ต.ค. 25, 2022 Hongqi E-HS9 (2020 - 2023) ต.ค. 27, 2022 Hongqi LS7 (2021 - 2023) ต.ค. 27, 2022 Hongqi E-QM5 (2021 - 2023) ต.ค. 27, 2022 Sirius R7 (2016 - 2020) ต.ค. 27, 2022 Senia R9 (2017 - 2020) ต.ค. 27, 2022 Bestune X40 (2017 - 2023) ต.ค. 27, 2022 Hongqi E-HS3 (2018 - 2022) ต.ค. 25, 2022 Bestune T99 (2020 - 2023) ต.ค. 25, 2022 Bestune X80 (2013 - 2023) ต.ค. 25, 2022 Bestune T33 (2020 - 2022) ต.ค. 21, 2022 Bestune B30 (2016 - 2020) ต.ค. 21, 2022 Bestune B70 (2006 - 2023) เม.ย. 13, 2021 Oley (2012 - 2018) ต.ค. 19, 2022 Vita (2006 - 2011) ธ.ค. 24, 2020 V5 (2012 - 2015) เม.ย. 13, 2021 V2 (2010 - 2012) เม.ย. 13, 2021 Bestune B50 (2009 - 2020) เม.ย. 12, 2021 Junpai A50 (2018 - 2018) ธ.ค. 24, 2020 Junpai A70E (2017 - 2017) ธ.ค. 24, 2020 Junpai CX65 (2018 - 2018) ธ.ค. 24, 2020 Junpai D60 (2015 - 2017) ธ.ค. 24, 2020 T340 (2018 - 2018) ธ.ค. 24, 2020 V77 (2015 - 2016) ธ.ค. 24, 2020 Xenia S80 (2011 - 2015) ธ.ค. 24, 2020 Vela (2004 - 2008) ธ.ค. 24, 2020 Xiali N3 (2004 - 2012) ธ.ค. 24, 2020 Junpai A70 (2016 - 2017) ธ.ค. 24, 2020 T80 (2015 - 2018) ธ.ค. 24, 2020 Xiali (2004 - 2012) ธ.ค. 24, 2020 Bestune B90 (2014 - 2015) ธ.ค. 24, 2020 T50 (2011 - 2011) ธ.ค. 24, 2020 T51 (2011 - 2011) ธ.ค. 24, 2020 T57 (2011 - 2011) ธ.ค. 24, 2020 V52 (2011 - 2011) ธ.ค. 24, 2020 V55 (2011 - 2011) ธ.ค. 24, 2020 V70 (2011 - 2012) ธ.ค. 24, 2020 V75 (2015 - 2015) ธ.ค. 24, 2020 V80 (2013 - 2014) ธ.ค. 24, 2020 Xenia M80 (2009 - 2014) ธ.ค. 24, 2020 Vizi (2004 - 2011) ธ.ค. 24, 2020 Xiali N5 (2010 - 2018) ธ.ค. 24, 2020 Xiali N7 (2013 - 2018) ธ.ค. 24, 2020