แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Daihatsu Xenia ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Daihatsu
กรองตามภูมิภาค:
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2021 - 2025

Daihatsu Xenia W100 [2021 .. 2025] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2019 - 2021

Daihatsu Xenia F650 Facelift [2019 .. 2021] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2015 - 2018

Daihatsu Xenia F650 Facelift [2015 .. 2018] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2011 - 2015

Daihatsu Xenia F650 [2011 .. 2015] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2003 - 2010

Daihatsu Xenia F600 [2003 .. 2010] 

ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)