แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Citroën C3 ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Citroën
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
ยุโรป
ญี่ปุ่น
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

Citroën C3 CC21 [2022 .. 2025] 

อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
2020 - 2025

Citroën C3 III (SX/SY) Facelift [2020 .. 2025] 

โอเชียเนีย ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้
2013 - 2015

Citroën C3 II (SC) Facelift [2013 .. 2015] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย
2009 - 2012
2002 - 2009

Citroën C3 I (FC/FN) [2002 .. 2009] 

ยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย