แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Chevrolet Spark ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Chevrolet
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2019 - 2025

Chevrolet Spark M400 Facelift [2019 .. 2025] 

แคนาดา อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2016 - 2018

Chevrolet Spark M400 [2016 .. 2018] 

ตะวันออกกลาง เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
2013 - 2023

Chevrolet Spark M300 Facelift [2013 .. 2023] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2010 - 2012

Chevrolet Spark M300 [2010 .. 2012] 

ยุโรป อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย
2005 - 2015

Chevrolet Spark M200/250 [2005 .. 2015] 

อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
1998 - 2005

Chevrolet Spark M100/150 [1998 .. 2005] 

อเมริกากลางและใต้