แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

BYD รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

BYD
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
Atto 3 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Dolphin (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Dolphin Plus (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 e2 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Seal (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Song MAX (2017 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Song Plus (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Tang (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Frigate 07 (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Han (2022 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Seagull (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Song L (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Song Pro (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Yuan Pro (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 D1 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 e5 (2016 - 2022) พ.ค. 02, 2024 e6 (2012 - 2024) พ.ค. 02, 2024 F3 (2005 - 2022) พ.ค. 02, 2024 L3 (2016 - 2022) พ.ค. 02, 2024 M3 (2015 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Song (2015 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Destroyer 05 (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Yuan (2016 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Qin Plus (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Flyer (2003 - 2008) พ.ค. 02, 2024 F7 (2013 - 2016) พ.ค. 02, 2024 S6 (2011 - 2017) พ.ค. 02, 2024 e3 (2019 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Qin (2016 - 2020) พ.ค. 02, 2024 T3 (2015 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Qin Pro (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 Yuan EV (2018 - 2022) พ.ค. 02, 2024 S2 (2019 - 2020) พ.ค. 02, 2024 S3 (2016 - 2019) พ.ค. 02, 2024 S5 (2016 - 2019) พ.ค. 02, 2024 e1 (2019 - 2022) พ.ค. 02, 2024 F5 (2012 - 2018) พ.ค. 02, 2024 S7 (2015 - 2017) พ.ค. 02, 2024 F0 (2008 - 2017) พ.ค. 02, 2024 F3R (2008 - 2011) พ.ค. 02, 2024 G5 (2014 - 2017) พ.ค. 02, 2024 G6 (2011 - 2013) พ.ค. 02, 2024