แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

BMW 7 Series ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

BMW
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
ยุโรป
ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2019 - 2023

BMW 7 Series VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2023] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2015 - 2019

BMW 7 Series VI (G11/G12) [2015 .. 2019] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2012 - 2015

BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) Facelift [2012 .. 2015] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง เม็กซิโก รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2008 - 2012

BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012] 

โอเชียเนีย แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2005 - 2008

BMW 7 Series IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2001 - 2005

BMW 7 Series IV (E65/E66/E67/E68) [2001 .. 2005] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1998 - 2001

BMW 7 Series III (E38) Facelift [1998 .. 2001] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1994 - 1998

BMW 7 Series III (E38) [1994 .. 1998] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1986 - 1994

BMW 7 Series II (E32) [1986 .. 1994] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
1977 - 1986